Refundace
Pro pořadatele 05. 07. 2022

Nový detail dealu v NFCtron Hub pro pořadatele a prodejce

NFCtron Hub - detail dealu

NFCtron Hub je pro pořadatele i prodejce poslední dva měsíce klíčovým místem, kde se prolínají všechny aktivity před akcí, na akci i po akci samotné. V nové aktualizaci jsme se…

⛏️ Error 500

Server se polámal

Makáme na rychlé nápravě