Nové možnosti pro pořadatele, prodejce i služby

Jste prodejce? Vyhledejte pořadatele podle typu, obratu a data konání akce. Jste pořadatel? Najděte prodejce podle typu produktu, který nabízí nebo dle výše dosaženého obratu. Nabízíte službu? Ukažte se všem!

Pomůžeme vám vytvořit profil, který osloví

V NFCtron Plus s vámi vytvoříme profil prodejního místa nebo festivalu či jiné jednorázové akce. Svůj profil ukážete pouze ověřeným pořadatelům a prodejcům. Klademe velký důraz na kvalitu profilů, NFCtron Plus je nástroj, abychom pomohli znovu nastartovat trh jednorázových akcí, festivalů a městských trhů.

Vytvářejte nabídky mezi sebou, propojte se

Jakmile máte dokončený profil, můžete oslovovat akce nebo prodejce. Všechny nabídky a poptávky máte přehledně na jedné stránce. Stavění sezóny pro prodejce by nemohlo být jednodušší. Pořadatelé ocení detailní informace o každém prodejci a přesné vyjednání podmínek ještě před akcí.

Statistiky z akcí v reálném čase, kdekoliv

V NFCtron Plus nyní naleznou prodejci i pořadatelé statistiky z prodejů na akci. I díky naší spolupráci s prodejci řešíme vše od nastavení produktů, cenotvorby a exkluzivity na akcích až po výsledné vyúčtování a rozeslání financí po akci.