Refundácia

Naše prvé akcie na Slovensku

Je mi veľkou cťou spolupracovať s firmou NFCtron, v rámci ich systému, ktorý priniesol pre SÁZAVAFEST veľký krok vpred. Vďaka platobnému systému sme návštevníkom ponúkli službu, ktorá spríjemnila ich nákup. Nám, ako usporiadateľovi, uľahčil prácu a urýchlil predaj.

Andrea Zdarsová
Director Sázavafestu

S firmou NFCtron sme spolupracovali prvýkrát na Prima FRESH festivalovej tour 2021. Prechod na cashless systém, nebolo jednoduché rozhodnutie, ale spätne ho vnímam pozitívne. Vďaka systému NFCtron sme mohli prvýkrát pracovať s reálnymi dátami predajov. To nám umožnilo optimalizovať počty predajných miest a ich zloženie.

Pozitívne vnímam profesionalitu, ústretovosť celého teamu i technickej podpory. Spoluprácu s NFCtron môžem odporučiť.

Petr Jirásek
Usporiadateľ Prima Fresh Festival

NFCtron prišiel a zmenil užívateľský komfort na festivalovej scéne. Dnes, keď idem na festival, ktorý ich služby nevyužíva, pripadám si ako v praveku. Za mňa super i s ohľadom na udržateľnosť celej akcie — systém všetkých záloh (kelímky, taniere a ďalšie veci) je vďaka NFCtron jednoduchší, prehľadnejší a komfortnejší.

Matěj Ostárek
Usporiadateľ Štěrkovna Open Music, reBarbora

Naša akcia je s NFCtron už od 2. ročníkov a nedokážeme si predstaviť, že by to bolo inak. Vďaka dátam dokážeme s ďalším ročníkom optimalizovať ružovejšiu zámockú záhradu. Hlavne celá digitalizácia je skvelá v tom, že nepotrebujeme viac ľudských zdrojov na triviálne a opakujúce sa veci.

Aleš Mejzlík
Usporiadateľ Slavnosti růžového vína Třebíč

Na NFCtron sme „narazili“ pred 6 rokmi pri organizovaní prvých vinárskych festivalov. Tak ako sa vyvíja v čase naše nároky a požiadavky na bezhotovostný platobný systém, tak aj NFCtron stále prichádza s novinkami a vychytávkami.

Napríklad každoročne ladíme postup, ako najlepšie pracovať s VIP zákazníkmi a platbami VIP kreditom. V dnešnej dobe si nedokážeme predstaviť platiť na vinárskych festivaloch inak ako bezhotovostne a mať tak voľné ruky pre pohárik s vínom. Oceňujeme aj flexibilnú komunikáciu so zástupcami firmy.

Hana Vrublová
Usporiadateľka Navínko

Systém NFCtron sme tento rok prvýkrát využili na trojdňovú akciu Prague Harley Days a Burgerfest 2022. Vďaka tomuto bezhotovostnému riešeniu s vlastnou mobilnou aplikáciou sme tak uľahčili a sprehľadnili nákup trom desiatkam tisíc návštevníkov a predaj zase viac ako stovke predajcov.

Pre nás ako usporiadateľa toto riešenie znamená predovšetkým to, že môžeme pohodlne pracovať s reálnymi dátami celého predaja, ktorý na akcii prebehol a optimalizovať pre budúci ročník počty predajných miest a ich zloženie či inventúry tovaru ako napríklad vratné tégliky, partnerské produkty a event merchandise. Oceňujeme neustály vývoj aplikácie, komunikáciu so zástupcami firmy, ktorí sa stali skôr súčasťou nášho produkčného tímu a samozrejme veľmi pružnú technickú podporu na mieste.

Michal Šesták
Usporiadateľ Burger Fest & Prague Harley Days

Veľmi si vážime spoluprácu s NFCtron, ktorá nám okrem zjednodušenia platieb pre zákazníkov aj stánkarov umožnila riadiť festival na základe dát. Teraz už vieme, ktorý drink chcú ľudia na festivale piť najviac a tiež vieme, ktoré jedlá u nás nefungujú.

Petr Šuška
Usporiadateľ Šumperský Majáles